ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา

March 25, 2019

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT นศ. คณะครุศาสตร์ รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่ม มรภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 5

เปิดความสำเร็จ นักศึกษาครุศาสตร์ มร.ชร. 22 คือ จำนวนรางวัลที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ามาได้จากการ แข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 24 รายการ บางรายการนักศึกษาคนเก่งจากรั้วเทา-แสด ได้รับรางวัลมากกว่า 1 […]
March 20, 2019

2 สตาร์ตอัพ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม “อายุ จือปา” และ “พงศธร ธนบดีภัทร” ร่วมโรดโชว์ START D UP CAMP สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจให้นักศึกษา มร.ชร.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)จัดกิจกรรมโรดโชว์โครงการ START D UP CAMP ค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ต่อด้วยการแนะนำโครงการฯ บรรยายพิเศษและเสวนา โดย เอกสิทธิ์ […]
March 19, 2019

มร.ชร. จับมือ กกต.เชียงราย ให้ความรู้และนำนักศึกษารณรงค์เลือกตั้งฯ 62

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย (กกต.เชียงราย) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือเลือกตั้งทั่วไป โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมพยอม มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามสถานที่ต่างๆ […]
March 18, 2019

CRRU THE IDOL 143 ทีม นศ. คณะมนุษยศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประกวดคลิปวิดีโอ มร.ชร.

Gate of Glory คือทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จากการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU Video Clip Contest 2018)  หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยแห่งประสบการณ์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับชมผลงานของทีม Gate […]