ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา

February 11, 2019

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ารางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2018) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
February 11, 2019

CRRU Alumni : ดร. โซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ดร. โซเฟีย  ไทยอนันต์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 53 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เกียรติประวัติในการทำงานของดร. โซเฟียคือ ได้รับรางวัลคนดีศรีแม่สาย ประจำปี 2562 และใบประกาศเกียรติคุณจากอำเภอแม่สาย โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นผู้มอบ เมื่อปี 2561 […]
February 11, 2019

CRRU Alumni : พิเชษฐ์ ใจปวน ข้าราชการครู โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 50 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เกียรติประวัติในการทำงานของพิเชษฐ์คือ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2557 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2558 และ รางวัล MOE […]
February 8, 2019

CRRU THE IDOL 138 โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง

BORN TO RUN โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ลองจินตนาการภาพนักวิ่งผู้หญิงที่ลงแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งไปในธรรมชาติป่าไม้ ภูเขา เนิน หิน ดินลูกรัง เชื่อว่าภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ต้องนึกไปถึงผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่ ร่างกายกำยำ แต่ แนน-โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 57 ปัจจุบันทำงานเป็น […]