March 12, 2019

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕(ชาย)และชั้นปีที่ ๔(หญิง) เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ซ้อมขบวน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 2. แสดงจริง วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. แต่งกายด้วยชุดปกติ (ชุดอ่อน) ที่ถูกระเบียบของ […]
August 30, 2018

ให้ นศท. มร.ชร. ชั้นปีที่ ๔/๖๑ จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้ นศท. มร.ชร. ชั้นปีที่ ๔/๖๑ เข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดสุภาพ. รายชื่อ ๑ นศท. ขุนหาญ เม็ดเพ็ชร์ ๖๑๑๑๕๐๐๓๑ พลศึกษา ๒ นศท. […]
July 12, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๑๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าหอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดปกติ
July 12, 2018

ให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ในวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การแต่งกายชุดปกติ