July 20, 2018

รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กันยายน 2561  
July 18, 2018

มร.ชร. ร่วมพิธีตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 กรกฎาคม 2661 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ตลอดจนผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2561” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานวางพวงมาลาฯ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี […]
July 16, 2018

ประกาศผล ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ และมาสคอตประจำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ และมาสคอตประจำการแข่งขัน  กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32
July 16, 2018

ประกาศผล ประกวดชื่อการแข่งขัน และคำขวัญประจำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลงานและรายชื่อเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวด ในการประกวดชื่อการแข่งขัน และคำขวัญประจำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32