June 17, 2019

CRRU THE IDOL 156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนทุนการศึกษา

“การศึกษาคือหนทางสู่ชีวิตที่ดี” เพราะเมื่อตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือจนจบ และสมัครเข้าทำงานในบริษัทที่มั่นคง มีผลตอบแทนที่สูง ชีวิตก็จะพัฒนาขึ้น อยู่สุขสบาย แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งคือ ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เนื่องด้วยการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาดีๆ มีให้ทุกคน มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. เพื่อสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ […]
June 10, 2019

CRRU THE IDOL 155 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษา มร.ชร.

เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นอกจากภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะการทำงาน และทักษะสังคม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา โดยเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและบ่มเพาะนักศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวคือ กิจกรรมนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันมี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าแต่ละปีการศึกษา มีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 50 […]
June 6, 2019

แด่นักศึกษาเฟรชชี่ 62…ปฐมนิเทศ มร.ชร.

“การเรียนในมหาวิทยาลัย เหมือนการก้าวสู่โลกใหม่ที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย เป็นธรรมดาของการเริ่มต้นใหม่ในทุกเรื่อง พวกคุณจงต่อสู้กับทุกอย่างที่ประสบ คิดเรื่องดี เรื่องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้ อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป ทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง เพราะความคิดดีๆ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ” ถ้อยคำกระตุ้นเตือนจิตใจ ให้รีบเร่งลงมือสร้างสรรค์สิ่งดีงามในทันทีที่นึกคิดขึ้นมาได้ ของ ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี วิทยากรชื่อดัง สุดยอดนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนไทยในระดับโลก ยังคงดังกึกก้องอยู่ในโสตประสาทของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 2,000 กว่าคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมรับน้องใหม่ของ […]
June 3, 2019

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 154 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คือวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ขอพาไปทำความรู้จัก ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ในฐานะอธิการบดี อธิการบดี […]