activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
July 19, 2017

ปัญญาชนกับกิจกรรมรับน้อง ว่าด้วยประกาศกิจกรรมรับน้องของ สกอ.

คล้ายกับเป็นวาระแห่งชาติ ที่ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา สังคมมักจับจ้องไปที่กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เพราะที่ผ่านมามักมีข่าวคราวการต้อนรับน้องใหม่ที่ออกไปในแนวทางไม่สร้างสรรค์ ไม่เหมาะสม ไม่เคารพในสิทธิเสรีภาพของนักศึกษาน้องใหม่ ปรากฏให้เห็นผ่านสื่ออยู่ร่ำไป ยิ่งยุคนี้โซเชียลมีเดียเฟื่องฟู ข่าวฉาวโฉ่ทำนองนี้จึงแพร่สะพัดไปสู่การรับรู้ของคนทั่วไปอย่างรวดเร็วโดยไม่อาจต้านทานได้ แน่นอนว่าพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ไม่เฉพาะนักศึกษารุ่นพี่ที่ได้รับการตำหนิติติง สถาบันการศึกษา ผู้บริหาร ครูบาอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเช่นกัน เหมือนสำนวนไทยที่ว่า ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง คือ ทำผิดแค่คนเดียว กลุ่มเดียว แต่ส่งผลเสื่อมเสียไปถึงทุกคน ทุกภาคส่วนในหน่วยงานแบบถ้วนหน้า เพื่อให้กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย […]
July 18, 2017

น้อมรำลึกวันสวรรคต “สมเด็จย่า” อธิการฯ นำคณะผู้บริหาร มร.ชร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ปี 2560

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย ทั้งนี้ […]
July 17, 2017

THE IDOL ISSUE 56 ภานุวัฒน์ นามธรรม และ รัตนา ใจยะวงศ์

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ภานุวัฒน์ นามธรรม และ รัตนา ใจยะวงศ์ นักศึกษารักการอ่านจากโครงการ “อ่านหนังสือมีคะแนนความดี” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776047 […]
July 16, 2017

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560 โดยเปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินงานการจัดการน้ำ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้แนวพระราชดำริ ดิน น้ำ ป่า ในพื้นที่จริง รวมทั้งร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ นอกจากนั้น กลุ่มเยาวชนที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คุณสมบัติผู้เข้าร่วมและหลักการพิจารณา 1. ผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษา กลุ่มละ 6 คน อายุระหว่าง […]
July 16, 2017

โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

ขอเชิญนักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ จำนวน 108 รูป เนื่องในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ช่วงเวลาบรรพชา-อุปสมบท วันที่ 19–31 ตุลาคม 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเฉลิมฉลองงานผูกพัทธสีมาวัดไทยลุมพินี ระเบียบการสมัคร 1. ผู้สมัครต้องมีศรัทธาและสามารถเข้าร่วมโครงการในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น 2. […]
July 14, 2017

เข้าร่วมพิธีพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔/๕ ทุกนาย เข้าร่วมพิธีพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ สมเด็จพระศรีนครินทร์ การแต่งกายเครื่องแบบปกติ (ชุดอ่อน) หน้าที่ปฏิบัติ -จัดเก็บพวงมาลา ๖ นาย (ชาย) -ถือพวกมาลา ๒๐ นาย […]
July 11, 2017

พิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการฝึกสอน ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๗ จะกระทำพิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการฝึกสอน ของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๓๗ ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบหมายให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔/๕๙ จำนวน ๑๐ นาย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว (ดังรายชื่อแนบท้าย)   […]
July 11, 2017

SPECIAL SCOOP “โครงการค่ายพี่สอนน้องฯ”

อ่านสกู๊ปพิเศษ “โครงการค่ายพี่สอนน้อง” พัฒนาทักษะภาษาไทย เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ณ โรงเรียนบ้านจะตี ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย DOWNLOAD PDF THE IDOL SPECIAL SCOOP
July 9, 2017

THE IDOL ISSUE 55 สว่าง ถนอม

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ สว่าง ถนอม ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเว็บไซต์เชียงรายโฟกัส ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 46 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776047 […]
July 6, 2017

องค์การนักศึกษา มร.ชร. จัดพิธีลงนาม MOU ด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กับ มรภ. กำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กำแพงเพชร) ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ที่เดินทางมาร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา (MOU) ด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระหว่างองค์การนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ […]
July 3, 2017

‘เน้นสร้างสรรค์และอยู่ในกรอบ’ รองอธิการฯ สุทัศน์ชูธง กิจกรรมรับน้องใหม่ มร.ชร. ปี 60

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมัยสามัญ ประจำปี 2559 ณ อาคารเรียนรวม ห้อง 10130 เน้นย้ำว่ากิจกรรมรับน้องใหม่ ปี 2560 ต้องสร้างสรรค์และอยู่ในกรอบที่มหาวิทยาลัยวางไว้ ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง […]
July 3, 2017

THE IDOL ISSUE 54 ธัญญาลักษณ์ จินะเขียว และ วีรชิต ราชคำ

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ธัญญาลักษณ์ จินะเขียว และ วีรชิต ราชคำ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เจ้าของโครงงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 10 จัดโดยสมาคมฟิสิกส์ไทย […]
June 26, 2017

THE IDOL ISSUE 53 ภัทรเทพ ต่อบุญ

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ภัทรเทพ ต่อบุญ เจ้าของร้านบุฟเฟต์หมูกระทะ Volume ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 44 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา […]
June 24, 2017

“เซฟตี้ เฟิร์ส” กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศ. เวิร์คช็อปขับขี่ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 งานบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรีนวิง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาผู้ใช้รถ พร้อมแนะนำเทคนิคสำคัญในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีของ เรวัต แก้วสอาด วิทยากรดีกรีแชมป์ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยรุ่น 125 ซีซี ประจำปี 2016 จากรายการ The 17th […]
June 24, 2017

อบรมสอบภาค ก. คึกคัก กองพัฒฯ มร.ชร. ระดมติวเตอร์ดังระดับประเทศแนะเทคนิคพิชิตข้อสอบ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน “อบรมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ปี 2560” จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ภาค ก. สำหรับสอบบรรจุเป็นข้าราชการ […]
June 22, 2017

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบภาค ก. ปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบภาค ก. ปี 2560 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน ให้มาลงทะเบียนเวลา 08.00 น. หรือดาวน์โหลดรายชื่อรูปแบบ PDF รายชื่ออบรมภาค ก. ปี 2560
June 21, 2017

มร.ชร. สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เตรียมนำ นศ. ขึ้นดอยสอนภาษาไทยให้เด็กบ้านจะตี อ.แม่ฟ้าหลวง

จากการที่ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. พิทยา มณีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยทีมงานสำนักประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและการพัฒนาท้องถิ่น (ส.ต.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เทคนิคดุสิต ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ […]
June 21, 2017

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7 RDPB CAMP 7”   กิจกรรม เรียนรู้งานและลงมือปฏิบัติในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ 4 แห่ง ประกอบด้วย -ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด -โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หางดง -โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง […]
June 19, 2017

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรม

งานบริการสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมในกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรระดับแชมป์ครูฝึกนานาชาติที่จะมาสอนเทคนิคการใช้รถ ใช้ถนนและการขับขี่รถอย่างปลอดภัย วิทยากร เรวัตร แก้วสอาด แชมป์ครูฝึกขับขี่ปลอดภัยในรุ่น 125 ซีซี  ระดับนานาชาติ The 17th Safety Japan Instructors Competition ประจาปี 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวนผู้เข้าอบรม 70 คน […]
June 19, 2017

THE IDOL ISSUE 52 กิรติ พงษ์ไสว

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ กิรติ พงษ์ไสว นักวิ่งดาวรุ่ง และนักศึกษาปี 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776047 หรือ […]
June 16, 2017

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักกิจการนักศึกษา ม.นอร์ท-เชียงใหม่

ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้การต้อนรับ อาจารย์อดิศักดิ์ เมฆพัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ในโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากร” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
June 15, 2017

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ – ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -กรอกข้อมูลเพื่อรับใบสมัครและหลักฐานที่ต้องเตรียม http://snk.crru.ac.th/nstcru/reg/ -ประชุมวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี การแต่งกายชุดสุภาพ พร้อมหลักฐานเอกสารการสมัคร -กำหนดการายงานตัว วันพุธที่ ๑๖ […]
June 13, 2017

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 วันเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2560   คุณสมบัติผู้สมัคร -นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย อายุ 18-25 ปี   การส่งใบสมัคร กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนชัดเจน (ใบสมัครและรายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างสุดของข่าวนี้) พร้อมกับนำเอกสารประกอบการสมัครไปสมัครด้วยตนเองที่ […]
June 12, 2017

รับสมัครโครงการอบรมเตรียมสอบภาค ก. ปี 2560

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน อบรมการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.) ปี 2560 ใน 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ ที่จะมาสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ผ่านฉลุย พร้อมแนะนำหลักการสำคัญในการเตรียมตัวสอบ   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ […]
June 12, 2017

THE IDOL ISSUE 51 ยุทธชัย จะจู

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ยุทธชัย จะจู เจ้าหน้าที่โครงการสำนักกฎหมายเพื่อการพิทักษ์สิทธิ มูลนิธิกระจกเงา ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 47 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776047 หรือ […]
June 7, 2017

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ. กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ในฐานะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมตัวแทนนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ. กาญจนบุรี) จำนวน 50 คน นำโดย นางสาวอารีย์ มหานิล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการ “สัมมนาจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศึกษาดูงาน ปี 2560” […]
June 5, 2017

ถอดบทเรียน 5 ศิษย์เก่าสุดเก่ง ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย “สอบครูผู้ช่วยได้ลำดับ 1”

พลันที่ผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย หรือชื่อเต็มๆ ว่า การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2560 ประกาศออกมาให้ทราบทั่วกัน อารมณ์ที่หลากหลาย ทั้งดีใจที่สอบติดได้บรรจุเป็นครูสมดังหวัง และเศร้าใจที่พลาดโอกาส ของนักศึกษาที่เรียนจบด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ที่ลงสนามสอบแข่งขันในครั้งนี้ ก็ถูกระบายลงในโซเชียลมีเดียอย่างทันทีทันใด ความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาในปีนี้ของการสอบครูผู้ช่วยคือ มีศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จำนวนไม่น้อยที่ฝ่าด่านการสอบเข้าไปเป็นครูผู้ช่วยได้สมความปรารถนา ทั้งนี้สิ่งที่ชวนขนลุกและน่าทึ่งคือ ในจำนวนนี้มีศิษย์เก่าถึง 5 ท่านที่โชว์ความเก่งให้ได้ประจักษ์ โดยสอบได้ลำดับที่ 1 […]
June 5, 2017

THE IDOL ISSUE 50 รามสูตร อินทรศร

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ รามสูตร อินทรศร ปลัดอำเภองานป้องกัน อ. แม่สรวย จ.เชียงราย ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 50 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา […]
May 29, 2017

ติวเข้ม จนท. กิจกรรม กองพัฒฯ มร.ชร. “บูรณาการกิจกรรม นศ. 4.0”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำโดย ผศ. สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ นำบุคลากรฝ่ายกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ (นกรภ.) รุ่นที่ 1” เพื่อนำหลักคิดและความรู้มาปรับใช้ในการทำงาน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว […]
May 29, 2017

“ยิ่งห่าง ยิ่งห่วง” ในวันที่ลูกสาวจากบ้านมาเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยได้มาศึกษาเล่าเรียน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้” ทุกๆ ปี ภาพคุ้นตาที่มักเกิดขึ้นในวันรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คือพ่อแม่เดินทางมาคอยรับ-ส่งบุตรหลานของตนเอง ปีนี้ก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรับรายงานตัวนักศึกษารอบแรก ประจำปีการศึกษา 2560 ไปเมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ (ว่าที่) เฟรชชี่ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงในภาคเหนือ บางส่วนมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคอื่น หนุ่มสาวกลุ่มนี้พกพาความมั่นใจมาเต็มร้อย ปลายทางของพวกเขาคือการสั่งสมความรู้และคว้าใบปริญญาให้พ่อแม่ได้ชื่นชม ผู้ปกครองบางคน ลูกเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดแค่ไม่กี่วัน […]