activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
April 16, 2018

THE IDOL ISSUE 95 Babylon และ What Band วงดนตรีดาวรุ่ง มร.ชร.

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ 2 วงดนตรีนักศึกษาดาวรุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้แก่ วง Babylon และวง What Band จากเวทีประกวดวงสตริงคอมโบงาน CRRU Book Fair ครั้งที่ 4 ปี 2561 […]
April 10, 2018

วิจิตรงดงาม ‘45 ปีปี๋ใหม่เมือง มร.ชร.’

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน ‘45 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย’ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามแบบล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีขบวนแห่จาก 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส […]
April 10, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ต้อนรับ ‘ปี๋ใหม่เมือง’

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ กาชาดจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ภายใต้ธีม ‘ฮอมบุญ อุ่นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง’ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 217 ราย คิดเป็นโลหิต […]
April 9, 2018

กฎแห่งกรรม ความกตัญญู พิษภัยบุหรี่ ข้อคิดจากคุณหมอพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

“ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้…แม้แต่พระพุทธเจ้า” พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน เอ่ยประโยคนี้ขึ้นในช่วงหนึ่งของการบรรยาย โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมายในการเรียน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ท่ามกลางผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาจากหลากหลายคณะ ประโยคที่ชวนให้ตั้งคำถามถึงความจริงเท็จข้างต้นนี้ แท้จริงแล้วคุณหมอพยายามสอนในเรื่องกฎแห่งกรรม หากทำอะไรไว้มักได้ผลลัพธ์เช่นนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว […]
April 8, 2018

THE IDOL ISSUE 94 ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5 ทีม เจ้าของรางวัลประกวดค่ายอาสา ‘เย็นเย็น Gen ใหม่ ใจอาสา’ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีมชมรมกู้ภัยอาสาพัฒนาชุมชน รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมดอกตะล่อม รองชนะเลิศอับดับ 2 ทีมฅนรักษ์ธรรมเพื่อสังคม […]
April 5, 2018

ประกวดตั้งชื่อการแข่งขัน, คำขวัญ, ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนนักศึกษา มร.ชร. ประกวดตั้งชื่อการแข่งขัน, คำขวัญ, ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 21,000 บาท ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ประกาศ มร.ชร. หลักเกณฑ์การประกวดฯ ประกาศ มร.ชร. ประกวดชื่อการแข่งขัน และคำขวัญ ประกาศ มร.ชร. […]
April 3, 2018

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-25 มิถุนายน 2561
April 2, 2018

15 ปีแห่งศรัทธา ‘โครงการบรรพชา-อุปสมบทฯ คณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ชร.’

โครงการบรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2561 ภายใต้การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 15 แสดงให้เห็นถึงศรัทธาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีฯ และคณะกรรมการส่งเสริมฯ นำโดย เกษม มูลจันทร์ […]
April 2, 2018

CRRU The Idol 100

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ชวนย้อนความทรงจำไปกับวารสาร THE IDOL ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์-ฉบับที่ 100 ฉบับที่ 01 อานนท์ หีบคำ PDF 01 ฉบับที่ 02 ทินกร บุญถา PDF 02 ฉบับที่ 03 สุรวิทย์ ศรียี่ฟุ่ง และ สันติสุข […]
April 2, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศ. เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ที่ มรภ. กำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ‘ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM)’ ร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการทำกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่าย รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ‘บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา’ บรรยายพิเศษเรื่อง ‘กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการ PDCA’ ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการ PDCA พร้อมนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ. […]
April 2, 2018

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมายในการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมายในการเรียน” วิทยากร พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน พร้อมทีมงาน วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 07.30-11.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ […]
April 2, 2018

THE IDOL ISSUE 93 สงกรานต์ ทาแกง

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ สงกรานต์ ทาแกง ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 45 (สมัยนั้นใช้ชื่อว่า สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เจ้าของร้านอาหาร ๗ พยางค์ : ที่ของพ่อ น้ำพริกของแม่ […]
March 30, 2018

1-12 เมษายน 2561 ไปตรวจเลือกทหารฯ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. นักศึกษาที่ยื่นเรื่อง ผ่อนผันฯทหาร  ไปรายงานตัวตามวัน,เวลา,สถานที่ ในใบสด.๓๕ ให้เตรียมหลักฐานต่อไปนี้ไปในวันคัดเลือก (ฉบับจริงทั้งหมด) -ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) -หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) -บัตรประจำตัวประชาชน -ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ) -หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา -อื่นๆ วุฒิการศึกษาเดิม,หลักฐานการเปลื่ยนชื่อ-สกุล,ย้ายภูมิลำเนาทหาร  
March 26, 2018

THE IDOL ISSUE 92 นัธพล รักแม่

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ นัธพล รักแม่ นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย […]
March 20, 2018

ส่องไอเดีย นศ. สุดสร้างสรรค์ กีฬาระหว่างคณะ CRRU Games

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำหรับ CRRU Games 2017 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จาก 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. แม้สภาพอากาศอาจไม่ค่อยเป็นใจ ผลสืบเนื่องจากพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย จังหวัดเชียงรายเลยโดนหางเลขไปด้วย ช่วงที่จัดการแข่งขันจึงมีฝนตกฟ้าร้องอยู่หลายช่วง ทำให้ต้องหยุดการแข่งขันไปบ้าง กระนั้นด้วยความสมัครสมานสามัคคีที่มีอย่างเหลือล้นของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ขับเคลื่อนให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่ยากลำบากนัก […]
March 19, 2018

กำหนดการ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561

กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประจำปี 2561 รับสมัคร วันที่ 19-28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา (อาคารหลังเดิม) ด้านข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ […]
March 19, 2018

THE IDOL ISSUE 91 พีรศักดิ์ แสนวงค์คำ

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ พีรศักดิ์ แสนวงค์คำ นักศึกษาปี 2 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักกีฬาปันจักสีลัตเจ้าของเหรียญทองแดงจากการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย ใน ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย […]
March 15, 2018

Report : โครงการทักษะจำเป็นของนักศึกษาจบใหม่ เตรียมตัวอย่างไรก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน?

          คุณสมบัติอะไรบ้างที่องค์กรมองหาจากคนทำงาน? สิ่งที่จะได้พบเจอในการทำงานมีอะไรบ้าง? ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานยุค 4.0 คืออะไร? เทคนิคเตรียมตัวสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง? ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดีสำหรับนักศึกษาจบใหม่? เหล่านี้คือบางส่วนของคำถามสำคัญที่นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะก้าวสู่โลกของการทำงานต้องตอบให้ได้ เช่นนี้แล้ว ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จึงได้จัด ‘โครงการทักษะจำเป็นของนักศึกษาจบใหม่’ เพื่อแนะนำเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ […]
March 15, 2018

ศูนย์สุขภาพ มร.ชร. ออกบูธสุขภาพสัญจร ‘โรคไตภัยใกล้ตัว’

ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ออกบูธสุขภาพสัญจรประจำเดือนมีนาคม เรื่อง ‘โรคไตภัยใกล้ตัว’ ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อาหาร 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย ‘นับหนึ่ง’ ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ 4 รายการ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี เอชไอวี […]
March 12, 2018

ปฏิทินกิจกรรม 12-18 มีนาคม 2561

CRRU Games 2017 กีฬาภายในระหว่างคณะ What : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะของนักศึกษา 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 When : วันที่ 14-18 มีนาคม 2561 14-16 มีนาคม แข่งขันรอบคัดเลือกในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน โดยวันที่ 16 มีพิธีเปิดฯ เวลา […]
March 12, 2018

THE IDOL ISSUE 90 ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ในนามทีม Charlotte ประกอบด้วย พิศมัย รัตนธรรม, จันทกานต์ เสียงเลิศ, ณัฐณิชา คำจันทร์ และ จริยา […]
March 9, 2018

ดื่มเหล้า-สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย สิทธิส่วนบุคคล สามัญสำนึก และกฎหมาย

นักศึกษาคนไหนไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ยกมือขึ้น? วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากลองไปเสียทุกอย่าง หนำซ้ำยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เรื่องดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หรือเที่ยวกลางคืน เหมือนเป็นสิ่งที่วัยว้าวุ่นส่วนใหญ่ยากที่จะหลีกเลี่ยงไปให้พ้นจากวงโคจรของชีวิต อย่างน้อยต้องมีนักศึกษาหรือเพื่อนรอบข้าง ที่ใช้น้ำเมาหรือยาสูบ เป็นหนทางในการสร้างความเพลิดเพลินให้ชีวิต ใช้เพื่อหลีกหนีความทุกข์ กระทั่งแสดงตัวตนให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเท่ เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบุหรี่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้หรือไม่ ให้ฟันธงลงไปอย่างแน่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คงเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องของค่านิยม อารมณ์ความรู้สึก จึงไม่มีสิ่งที่ใช้วัดผลออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจน หากมองให้พ้นไปจากเรื่องของความเท่ การแสดงตัวตนความเป็นผู้ใหญ่ การดื่มสุราหรือสูบบุหรี่อยู่ภายในห้องหับส่วนตัวอันมิดชิดด้วยความสงบเรียบร้อย พอรู้สึกไม่ไหว ยืนไม่ตรง […]
March 5, 2018

แจ้งผลการดำเนินงานผ่อนผันฯทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐

งานผ่อนผันฯทหาร กองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินงานรับเอกสารและส่งหลักฐาน ให้กับสัสดีจังหวัด ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๗๒๒ นาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานดังนี้ ๑.ส่งหลักฐานรอบที่ ๑ จำนวน ๑๒๘ นาย ๒.ส่งหลักฐานรอบที่ ๒ จำนวน ๔๘๐ นาย ๓.ส่งหลักฐานรอบที่ รอบเก็บตก จำนวน  ๑๔๐ นาย […]
March 5, 2018

THE IDOL ISSUE 89 ธนากร แสนคำสอ

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ธนากร แสนคำสอ นักศึกษาปี 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เจ้าของรางวัลบุคคลต้นแบบ (เยาวชน) ด้านการสืบสานมรดกวัฒนธรรม จ. น่าน ปี 2560 จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. […]
March 2, 2018

มูลนิธิกระจกเงา รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

มูลนิธิกระจกเงา รับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก ไม่จำกัดชั้นปีและสาขาวิชา โดยฝึกงานในพื้นที่กรุงเทพฯ ดูตำแหน่งที่รับสมัครได้ที่นี่ http://www.mirror.or.th/intern.php สนใจติดต่อคุณจิ๊บ (ศรัณยา ประจวบแท่น) อีเมล์: intern@mirror.or.th โทรศัพท์ : 092-267-6292 (โทร.ได้ในช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น.)
March 2, 2018

กีฬาภายในนักศึกษา มร.ชร. ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เชิญชวนร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ในการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะของนักศึกษา 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 “CRRU Games 2017” ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. โดยวันพุธที่ 14- วันศุกร์ที่ 16 มีนาคมแข่งขันช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ส่วนวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ […]
March 2, 2018

องค์การบริหาร นศ. มร.ชร. จัดค่ายโรงเรียนผาขวางวิทยา ชร. ซ่อมห้องน้ำ-ติดตั้งแท้งค์น้ำ

องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดโครงการ ‘ค่ายเยาวชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ’ ปลูกฝังจิตอาสา สร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านพื้นที่ห่างไกล ร่วมมือชาวบ้าน นักเรียนและคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ปรับปรุงห้องน้ำให้สวยงามน่าใช้งาน พร้อมติดตั้งถังน้ำขนาด 2,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 16–18 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นายมณฑล […]
March 2, 2018

วิจิตรอลังการ กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศ. ร่วมขบวนแห่ประเพณีฯ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง ปี 61

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำนักศึกษาจิตอาสากว่าร้อยคนเข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 “2,000 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” จัดโดย จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และอำเภอแม่สาย ณ ถนนทางขึ้นสู่พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งนี้นักศึกษา มร.ชร. แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาเพื่อร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและขบวนแห่รัตนสัตตนังสุดวิจิตรอลังการ […]
March 1, 2018

โครงการ Leadership Development Program

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกสาขาวิชา/ทุกคณะ เข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา รับสมัครจำนวน 2 รุ่น คือรุ่นที่ 49 และรุ่นที่ 50 รุ่นละ 40 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ […]
March 1, 2018

ประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing)

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing) ชิงทุนการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศิลปกรรม ระดับการประกวด 3 ระดับ คือ 1. มัธยมศึกษาตอนต้น 2. มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 3. อุดมศึกษา โจทย์คือวาดภาพลายเส้นคนจริงครึ่งตัว โดยใช้ดินสอ EE เท่านั้น รางวัลสำหรับผู้ชนะ ประกอบด้วย ชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 […]