1503210449
Alumni
activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
June 17, 2019

CRRU THE IDOL 156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสนุนทุนการศึกษา

“การศึกษาคือหนทางสู่ชีวิตที่ดี” เพราะเมื่อตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือจนจบ และสมัครเข้าทำงานในบริษัทที่มั่นคง มีผลตอบแทนที่สูง ชีวิตก็จะพัฒนาขึ้น อยู่สุขสบาย แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งคือ ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เนื่องด้วยการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และพร้อมช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนการศึกษาดีๆ มีให้ทุกคน มหาวิทยาลัยฯ มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. เพื่อสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ […]
June 10, 2019

CRRU THE IDOL 155 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นักศึกษา มร.ชร.

เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน 10 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต นอกจากภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้นักศึกษาสมบูรณ์พร้อมด้วยทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ ทักษะการทำงาน และทักษะสังคม เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา โดยเครื่องมือสำคัญในการขัดเกลาและบ่มเพาะนักศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวคือ กิจกรรมนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของ กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันมี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าแต่ละปีการศึกษา มีกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 50 […]
June 6, 2019

แด่นักศึกษาเฟรชชี่ 62…ปฐมนิเทศ มร.ชร.

“การเรียนในมหาวิทยาลัย เหมือนการก้าวสู่โลกใหม่ที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย เป็นธรรมดาของการเริ่มต้นใหม่ในทุกเรื่อง พวกคุณจงต่อสู้กับทุกอย่างที่ประสบ คิดเรื่องดี เรื่องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้ อย่าปล่อยให้หลุดลอยไป ทำให้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง เพราะความคิดดีๆ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ” ถ้อยคำกระตุ้นเตือนจิตใจ ให้รีบเร่งลงมือสร้างสรรค์สิ่งดีงามในทันทีที่นึกคิดขึ้นมาได้ ของ ดร.ปริญเนตร สุวรรณศรี วิทยากรชื่อดัง สุดยอดนักยุทธศาสตร์การเรียนรู้ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนไทยในระดับโลก ยังคงดังกึกก้องอยู่ในโสตประสาทของนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 2,000 กว่าคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศ หรือกิจกรรมรับน้องใหม่ของ […]
June 3, 2019

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 154 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คือวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ขอพาไปทำความรู้จัก ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ในฐานะอธิการบดี อธิการบดี […]
May 27, 2019

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประชุมและรับใบสมัครวันจันทร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดตามลิงค์ http://snk.crru.ac.th/program/regnst
May 27, 2019

CRRU THE IDOL 153 อังคณา หมื่นแก้ว ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ชัยชนะของผู้ (เคย) แพ้ อังคณา หมื่นแก้ว ภายใต้ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มของ อังคณา หมื่นแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ขณะรับรางวัลชนะเลิศ สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ หากไม่ได้พูดคุยกับเธอ คงยากที่จะรับรู้ว่า ก่อนหน้านี้อังคณาเกือบถอดใจไม่เข้าประกวดฯ […]
May 20, 2019

CRRU THE IDOL 152 รัตภูมิ สอนโคตร ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ผลตอบแทนจากความเพียรพยายาม รัตภูมิ สอนโคตร ก่อนหน้านี้ตอนเรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษา รัตภูมิ สอนโคตร คว้ารางวัลประกวดกล่าวสุนทรพจน์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคเหนือ 3 รายการ ตอนเรียนอยู่ชั้น ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 17 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับภาคเหนือ (ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น) ม.5 ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ม.6 […]
May 14, 2019

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มร.ชร. ชั้นปีที่ ๑/๒๕๖๒

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มร.ชร. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับใบสมัครโดยด่วนที่สุดภายในวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี คุณสมบัติผู้สมัคร  https://drive.google.com/open?id=1SsWTbN_1khLSERmQqK_mxh9Z9isCqX_4 ทดสอบร่างกาย  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ ๓๗ […]
May 13, 2019

CRRU THE IDOL 151 อัครฤทธิ์ สายแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดภาพถ่าย

เรียนรู้โลกและชีวิตผ่านเลนส์ อัครฤทธิ์ สายแก้ว นับตั้งแต่ได้ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ ชีวิตของ อัครฤทธิ์ สายแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ก็เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนใหม่นี้แสนดีหนักหนา เพราะชักชวนอัครฤทธิ์ไปทำแต่สิ่งดีๆ พาไปเปิดโลก ไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่น้อยคนนักจะได้ลิ้มรส ทำให้อัครฤทธิ์รักและผูกพันจนแทบตายแทนกันได้ …เพื่อนใหม่ของอัครฤทธิ์ไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นกล้องถ่ายรูป หนุ่มผู้หลงใหลการถ่ายภาพเล่าว่า เพิ่งมาสนใจการถ่ายภาพเมื่อปีที่แล้ว ตอนเรียนอยู่ปี 1 ในภาคเรียนที่ […]
May 6, 2019

CRRU THE IDOL 150 นักศึกษา มร.ชร. คว้ารางวัลหลากหลายรายการ

สำรวจความสำเร็จ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มีความสามารถที่โดดเด่นไม่น้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่นๆ เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านของนักศึกษา เมื่อมองเห็นว่านักศึกษาแต่ละคนมีทักษะหรือความสามารถด้านไหนโดดเด่นเป็นพิเศษ หน้าที่ของคณาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือการเข้าไปแนะนำ ให้คำปรึกษา ส่งเสริม เพื่อให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ สิ่งหนึ่งคือการนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งแข่งขันภายในมหาวิทยาลัย ระดับภาคเหนือ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ขณะเดียวกัน นักศึกษาบางคนก็พาตัวเองเข้าสู่การประกวดแข่งขันในรายการที่นอกเหนือจากที่อาจารย์นำมาแนะนำหรือบอกต่อ เพื่อต้องการฝึกฝนทักษะและฝีมือในด้านนั้นๆ ทำให้ตลอดช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มกราคม-มีนาคม มีข้อมูลข่าวสารที่นักศึกษาได้รับรางวัล […]
April 29, 2019

CRRU THE IDOL 149 ชัยวุฒิ มาเมืองกล ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล Prime Minister’s Award 2018

ครูฟิสิกส์ชาวไทย ผู้นำพาลูกศิษย์คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ชัยวุฒิ มาเมืองกล   ย้อนไปในปี 2560 มีหลายเหตุการณ์และเรื่องราวเกิดขึ้น แต่เชื่อว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ยังติดตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวจังหวัดเชียงรายหลายๆ คนมาจนถึงตอนนี้ นั่นคือ การที่นักเรียนโรงเรียนดอยงามวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จิราวรรณ บัวสุวรรณ และ อโนชา ปันโตน สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงราย โดยการคว้าเหรียญทอง ในการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ รายการ International Exhibition for Young […]
April 22, 2019

CRRU THE IDOL 148 20 ศิษย์เก่า มร.ชร. ประสบความสำเร็จในหลากหลายวงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ถึงตอนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้ว กว่า 45 ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้เปิดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยฯ สร้างทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพในหลากวงการ หลายอาชีพ เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศ และนานาชาติ The Idol พาไปสำรวจความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของศิษย์เก่าจากรั้วเทา-แสด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้นักศึกษารุ่นน้องร่วมสถาบันได้วาดฝันในเส้นทางอาชีพที่ต้องการ และลงมือทำความฝันนั้นให้กลายเป็นความจริง    สิทธิชัย เรือนปง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ […]
April 16, 2019

CRRU THE IDOL 147 ฉัตรสุดา แซ่ลี้ ชนะเลิศแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนฯ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ

เปลี่ยนความคิด พิชิตชัยชนะ ฉัตรสุดา แซ่ลี้ รอยยิ้ม ความสุข และความภาคภูมิใจ คือสิ่งที่พวกเราสัมผัสได้จาก ฉัตรสุดา แซ่ลี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อตอนที่เธอขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้โครงการ International Internship Program (IIP) และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย […]
April 9, 2019

CRRU THE IDOL 146 ณัฐดนัย ไชยสุวรรณ์ และกิรติ พงษ์ไสว นักศึกษาผู้พิชิตรางวัล CRRU Chiang Rai Half Marathon 2019

2 นักวิ่งขาแรง ณัฐดนัย ไชยสุวรรณ์ และกิรติ พงษ์ไสว 1.15.36 ชั่วโมง คือเวลาทั้งหมดที่ กิรติ พงษ์ไสว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ และนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ใช้ไปบนท้องถนน ในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ในรายการ CRRU Chiang Rai […]
April 1, 2019

CRRU THE IDOL 145 ธเนตร ติ๊บโท๊ะ ประธานกรรมการ บริษัท ต้นอ้อ สตูดิโอ จำกัด ศิษย์เก่า มร.ชร.

จากนักศึกษาผู้อุทิศชีวิตให้กิจกรรม สู่เจ้าของธุรกิจ Event Organizer ธเนตร ติ๊บโท๊ะ เจ้าของธุรกิจ สตาร์ตอัพ (Startup) หรือผู้ประกอบการ กลายเป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ อยากพาตัวเองไปยืนอยู่ตรงตำแหน่งแห่งที่นั้น และดูเหมือนว่าการเป็นพนักงานประจำกลายเป็นสิ่งที่อยู่นอกสายตาของวัยรุ่นยุคนี้ จริงอยู่ที่การมีความฝัน มีเป้าหมายชีวิต เป็นสิ่งดี แต่อย่าลืมว่า กว่าที่คนหนึ่งคนจะไต่เต้าขึ้นสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้นั้น เขาและเธอต้องพบพานกับหลายสิ่งหลายอย่าง เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ต้นอ้อ-ธเนตร ติ๊บโท๊ะ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ […]
March 25, 2019

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT นศ. คณะครุศาสตร์ รางวัลแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่ม มรภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 5

เปิดความสำเร็จ นักศึกษาครุศาสตร์ มร.ชร. 22 คือ จำนวนรางวัลที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ามาได้จากการ แข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 24 รายการ บางรายการนักศึกษาคนเก่งจากรั้วเทา-แสด ได้รับรางวัลมากกว่า 1 […]
March 20, 2019

2 สตาร์ตอัพ-ผู้ประกอบการเพื่อสังคม “อายุ จือปา” และ “พงศธร ธนบดีภัทร” ร่วมโรดโชว์ START D UP CAMP สร้างแรงบันดาลใจด้านธุรกิจให้นักศึกษา มร.ชร.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)จัดกิจกรรมโรดโชว์โครงการ START D UP CAMP ค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นสตาร์ตอัพและผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ต่อด้วยการแนะนำโครงการฯ บรรยายพิเศษและเสวนา โดย เอกสิทธิ์ […]
March 19, 2019

มร.ชร. จับมือ กกต.เชียงราย ให้ความรู้และนำนักศึกษารณรงค์เลือกตั้งฯ 62

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงราย (กกต.เชียงราย) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือเลือกตั้งทั่วไป โดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมพยอม มีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามสถานที่ต่างๆ […]
March 18, 2019

CRRU THE IDOL 143 ทีม นศ. คณะมนุษยศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประกวดคลิปวิดีโอ มร.ชร.

Gate of Glory คือทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จากการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU Video Clip Contest 2018)  หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยแห่งประสบการณ์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับชมผลงานของทีม Gate […]
March 12, 2019

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕(ชาย)และชั้นปีที่ ๔(หญิง) เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ซ้อมขบวน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 2. แสดงจริง วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. แต่งกายด้วยชุดปกติ (ชุดอ่อน) ที่ถูกระเบียบของ […]
March 11, 2019

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 141 ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ปี 2562

14 ศิษย์เก่าเจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กองพัฒนานักศึกษา พาไปทำความรู้จัก 14 […]
March 11, 2019

CRRU THE IDOL 142 (ประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562) พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่า มร.ชร. ครูผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล

เป็นครูด้วยหัวใจ พิเชษฐ์ ใจปวน “รางวัลสำหรับผมคือ สิ่งที่ไม่ได้การันตีว่า ‘เราเก่ง’ หรืออยู่เหนือกว่าใคร ๆ แต่รางวัลสำหรับผมเปรียบเสมือน ‘เชื้อเพลิง’ ที่คอยเติมไฟในตัวให้เรามีพลังตลอดในการทำงาน หรือการทำหน้าที่ของครู เป็นเหมือนแรงจูงใจ ทำให้เราอยากพัฒนาตัวเอง แข่งขันกับตัวเอง ได้เห็นภาพพัฒนาการของตัวเราเอง ว่าควรพัฒนา หรือปรับปรุงไปในทางด้านใด” พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 50 […]
March 11, 2019

CRRU Alumni สุธิพงษ์ ใจแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

สุธิพงษ์ ใจแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสปี 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” ผู้ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า สาขาครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]
March 11, 2019

CRRU Alumni คุณากร ก้อนแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยาน อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

คุณากร ก้อนแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” สาขานักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา
February 25, 2019

CRRU Alumni : ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1) รหัสปี 43 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
February 25, 2019

CRRU The Idol Special Report 140 นักศึกษาเจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ ปี 2562

นักศึกษา มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ ปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ […]
February 18, 2019

กองพัฒฯ จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ อ.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสถาบันอาเซียนศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ “ฝายมีชีวิต” นำนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักศึกษา จากองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา จำนวน 50 คน ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ตาม “ศาสตร์พระราชา” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 […]
February 18, 2019

CRRU Alumni : ศศิพงศ์ ตระการ อาจารย์มหาวิทยาลัย Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศศิพงศ์ ตระการ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รหัสปี 53 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเย่วซิ่ว Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
February 18, 2019

CRRU THE IDOL 139 ภาคภูมิ อินสาม ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง

ภาคภูมิ อินสาม นักบริหารหนุ่มผู้เปลี่ยนเวลาว่างเป็นเวลาวิ่ง 23 คือ จำนวนงานวิ่งที่ ภาคภูมิ อินสาม ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 46 ลงแข่งขันตลอดช่วงประมาณ 10  เดือนที่เริ่มทุ่มเทให้กับการวิ่งอย่างจริงจัง ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสถานีเชียงราย บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด สายการบิน ไทย […]
February 14, 2019

กองพัฒฯ ร่วมยินดี นศ. 8 คน/ทีม เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ มร.ชร. 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมในวันราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ โดยกิจกรรมสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจคือ พิธี […]