activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
May 28, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มรภ. รำไพพรรณี จ. จันทบุรี

นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มรภ. รำไพพรรณี) จังหวัดจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน พร้อมนำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ว่าที่เรือโท เอกชัย กิจเกศาเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มรภ. […]
May 24, 2018

CRRU THE IDOL 101 ศุภนิดา สิงห์คำ

ศุภนิดา สิงห์คำ “หัวใจสำคัญของนักออกแบบ คือการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่” ตูน-ศุภนิดา สิงห์คำ นักออกแบบกราฟิกอิสระ ศิษย์เก่าสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 56 เชื่อว่าหัวใจสำคัญของการเป็นนักออกแบบ คือการทดลองสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ ให้แตกต่างจากสิ่งที่มีดาษดื่นทั่วไป           คุณลักษณะดังกล่าวปรากฏให้เห็นในตัวศุภนิดา จากการคิดสร้างสรรค์สติกเกอร์ไลน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากนักศึกษา มร.ชร. 2 ชุด […]
May 21, 2018

THE IDOL ISSUE 100 กำเนิดวารสาร The Idol และนักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาย้อนอดีตไปสู่การก่อกำเนิดของวารสาร The Idol พร้อมทำความรู้จักกับนักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ผู้มีส่วนสำคัญในการจัดทำวารสาร The Idol ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ถึงฉบับที่ 100 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776047 […]
May 14, 2018

THE IDOL ISSUE 99 ตามติดความสำเร็จนักศึกษา มร.ชร. คว้ารางวัลจากหลากหลายรายการ

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปย้อนรำลึกถึงความสำสำเร็จของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่คว้ารางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะด้านอื่นๆ ในหลากหลายรายการ ในรอบครึ่งปีแรกของปี 2561 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776047 หรือ inbox มาที่ Facebook https://www.facebook.com/publicrelations.snk Download […]
May 11, 2018

โครงการ LHONG Wisdom Competition แข่งขันตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน

โครงการล้ง 1919 ท่าประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย-จีน ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย และ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ LHONG Wisdom Competition แข่งขันตอบปัญหาภูมิปัญญาจีน ชิงรางวัลร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศจีน คุณสมบัติผู้สมัคร -นิสิต–นักศึกษา อายุระหว่าง 18-24 ปี ที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน -สมัครเป็นทีมๆ ละ […]
May 10, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดประชุม 70 ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายฯ เตรียมเปิดหอต้อนรับ นศ. เฟรชชี่ปี 61 พร้อมมอบธงการันตีมาตรฐานในทุกด้าน สร้างความอุ่นใจให้ผู้เข้าพัก

สำนักงานบริการที่พักอาศัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดประชุมหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อชี้แจงและแจ้งข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบด้านการให้บริการที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าพักในปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายฯ จำนวน 70 แห่ง พร้อมทั้งมอบธงหอพักเครือข่ายฯ ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยมี นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมและผู้มอบธงฯ ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม […]
May 6, 2018

THE IDOL ISSUE 98 นศ. คณะครุศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ แข่งขันทักษะวิชาการฯ ปี 2560

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ประกอบด้วย ทีมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชนะเลิศจัดสวนถาดแบบชื้น, กรรณิการ์ […]
May 1, 2018

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

April 29, 2018

THE IDOL ISSUE 97 ทีม นศ. ทัศนศิลป์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ ประกวด Green Library Concept

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ทีมนักศึกษาปี 3 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 5 คน ประกอบด้วย อนาวิล ท้าวแก่นจันทร์, เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า, กิจชพงษ์ นภาจรี, ปภาวิน สีลาคำ […]
April 24, 2018

ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก รับโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 รวม 6 ประเภท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งรายชื่อฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3
April 23, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดประชุมฯ เครือข่ายงานกิจการ นศ. 8 มรภ. ภาคเหนือ ขับเคลื่อนงานจิตอาสา พร้อมโชว์ผลงานเด่น 5 ด้าน

เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินกิจกรรม 5 ด้านตามข้อตกลงความร่วมมือของ เครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับ การประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22-24 […]
April 22, 2018

THE IDOL ISSUE 96 นักศึกษาผู้ชนะแข่งขันวิ่งงาน CRRU Chiang Rai Half Marathon 2018

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ สามนักศึกษาและนักกรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ชนะและได้รับโล่รางวัลจาก CRRU Chiang Rai Half Marathon 2018 งานวิ่งฉลองครบรอบสถาปนา 45 ปี มร.ชร. ประกอบด้วย ธนกฤต ขอนกลาย รองชนะเลิศอันดับ […]
April 16, 2018

THE IDOL ISSUE 95 Babylon และ What Band วงดนตรีดาวรุ่ง มร.ชร.

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ 2 วงดนตรีนักศึกษาดาวรุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้แก่ วง Babylon และวง What Band จากเวทีประกวดวงสตริงคอมโบงาน CRRU Book Fair ครั้งที่ 4 ปี 2561 […]
April 10, 2018

วิจิตรงดงาม ‘45 ปีปี๋ใหม่เมือง มร.ชร.’

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน ‘45 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย’ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามแบบล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีขบวนแห่จาก 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส […]
April 10, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ต้อนรับ ‘ปี๋ใหม่เมือง’

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ร่วมกับ กาชาดจังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ลานกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี มร.ชร. ภายใต้ธีม ‘ฮอมบุญ อุ่นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง’ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 217 ราย คิดเป็นโลหิต […]
April 9, 2018

กฎแห่งกรรม ความกตัญญู พิษภัยบุหรี่ ข้อคิดจากคุณหมอพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

“ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไปได้…แม้แต่พระพุทธเจ้า” พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน เอ่ยประโยคนี้ขึ้นในช่วงหนึ่งของการบรรยาย โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมายในการเรียน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ท่ามกลางผู้ฟังที่เป็นนักศึกษาจากหลากหลายคณะ ประโยคที่ชวนให้ตั้งคำถามถึงความจริงเท็จข้างต้นนี้ แท้จริงแล้วคุณหมอพยายามสอนในเรื่องกฎแห่งกรรม หากทำอะไรไว้มักได้ผลลัพธ์เช่นนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว […]
April 8, 2018

THE IDOL ISSUE 94 ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5 ทีม เจ้าของรางวัลประกวดค่ายอาสา ‘เย็นเย็น Gen ใหม่ ใจอาสา’ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ทีมชมรมกู้ภัยอาสาพัฒนาชุมชน รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมดอกตะล่อม รองชนะเลิศอับดับ 2 ทีมฅนรักษ์ธรรมเพื่อสังคม […]
April 5, 2018

ประกวดตั้งชื่อการแข่งขัน, คำขวัญ, ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชิญชวนนักศึกษา มร.ชร. ประกวดตั้งชื่อการแข่งขัน, คำขวัญ, ตราสัญลักษณ์ และมาสคอต กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 21,000 บาท ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ประกาศ มร.ชร. หลักเกณฑ์การประกวดฯ ประกาศ มร.ชร. ประกวดชื่อการแข่งขัน และคำขวัญ ประกาศ มร.ชร. […]
April 3, 2018

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-25 มิถุนายน 2561
April 2, 2018

15 ปีแห่งศรัทธา ‘โครงการบรรพชา-อุปสมบทฯ คณะกรรมการส่งเสริมฯ มร.ชร.’

โครงการบรรพชาและอุปสมบททายาทพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน 2561 ภายใต้การดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 15 แสดงให้เห็นถึงศรัทธาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีฯ และคณะกรรมการส่งเสริมฯ นำโดย เกษม มูลจันทร์ […]
April 2, 2018

CRRU THE IDOL 100

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ชวนย้อนความทรงจำไปกับวารสาร THE IDOL ตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์-ฉบับที่ 100 ฉบับที่ 01 อานนท์ หีบคำ PDF 01 ฉบับที่ 02 ทินกร บุญถา PDF 02 ฉบับที่ 03 สุรวิทย์ ศรียี่ฟุ่ง และ สันติสุข […]
April 2, 2018

กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศ. เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ที่ มรภ. กำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ‘ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการจัดการความรู้ (QA.KM)’ ร่วมกิจกรรมลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการทำกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่าย รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ‘บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา’ บรรยายพิเศษเรื่อง ‘กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการ PDCA’ ร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกระบวนการ PDCA พร้อมนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ. […]
April 2, 2018

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมายในการเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน นักศึกษา มีเป้าหมายในการเรียน” วิทยากร พันเอกนายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน พร้อมทีมงาน วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 07.30-11.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ […]
April 2, 2018

THE IDOL ISSUE 93 สงกรานต์ ทาแกง

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ สงกรานต์ ทาแกง ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 45 (สมัยนั้นใช้ชื่อว่า สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เจ้าของร้านอาหาร ๗ พยางค์ : ที่ของพ่อ น้ำพริกของแม่ […]
March 30, 2018

1-12 เมษายน 2561 ไปตรวจเลือกทหารฯ

กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. นักศึกษาที่ยื่นเรื่อง ผ่อนผันฯทหาร  ไปรายงานตัวตามวัน,เวลา,สถานที่ ในใบสด.๓๕ ให้เตรียมหลักฐานต่อไปนี้ไปในวันคัดเลือก (ฉบับจริงทั้งหมด) -ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) -หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) -บัตรประจำตัวประชาชน -ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ) -หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา -อื่นๆ วุฒิการศึกษาเดิม,หลักฐานการเปลื่ยนชื่อ-สกุล,ย้ายภูมิลำเนาทหาร  
March 26, 2018

THE IDOL ISSUE 92 นัธพล รักแม่

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ นัธพล รักแม่ นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเจ้าของเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก. บุคคลชาย […]
March 20, 2018

ส่องไอเดีย นศ. สุดสร้างสรรค์ กีฬาระหว่างคณะ CRRU Games

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำหรับ CRRU Games 2017 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จาก 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. แม้สภาพอากาศอาจไม่ค่อยเป็นใจ ผลสืบเนื่องจากพายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย จังหวัดเชียงรายเลยโดนหางเลขไปด้วย ช่วงที่จัดการแข่งขันจึงมีฝนตกฟ้าร้องอยู่หลายช่วง ทำให้ต้องหยุดการแข่งขันไปบ้าง กระนั้นด้วยความสมัครสมานสามัคคีที่มีอย่างเหลือล้นของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ขับเคลื่อนให้การแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่ยากลำบากนัก […]
March 19, 2018

กำหนดการ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี 2561

กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประจำปี 2561 รับสมัคร วันที่ 19-28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา (อาคารหลังเดิม) ด้านข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ […]
March 19, 2018

THE IDOL ISSUE 91 พีรศักดิ์ แสนวงค์คำ

โครงการ THE IDOL ‘ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ’ โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ พีรศักดิ์ แสนวงค์คำ นักศึกษาปี 2 สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักกีฬาปันจักสีลัตเจ้าของเหรียญทองแดงจากการแข่งขันปันจักสีลัต รุ่นน้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย ใน ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย […]
March 15, 2018

Report : โครงการทักษะจำเป็นของนักศึกษาจบใหม่ เตรียมตัวอย่างไรก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน?

          คุณสมบัติอะไรบ้างที่องค์กรมองหาจากคนทำงาน? สิ่งที่จะได้พบเจอในการทำงานมีอะไรบ้าง? ทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทำงานยุค 4.0 คืออะไร? เทคนิคเตรียมตัวสัมภาษณ์งานมีอะไรบ้าง? ควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดีสำหรับนักศึกษาจบใหม่? เหล่านี้คือบางส่วนของคำถามสำคัญที่นักศึกษาจบใหม่ที่กำลังจะก้าวสู่โลกของการทำงานต้องตอบให้ได้ เช่นนี้แล้ว ฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จึงได้จัด ‘โครงการทักษะจำเป็นของนักศึกษาจบใหม่’ เพื่อแนะนำเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่โลกของการทำงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ […]