1503210449
Alumni
activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
March 18, 2019

CRRU THE IDOL 143 ทีม นศ. คณะมนุษยศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ประกวดคลิปวิดีโอ มร.ชร.

Gate of Glory คือทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote จากการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU Video Clip Contest 2018)  หัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : มหาวิทยาลัยแห่งประสบการณ์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับชมผลงานของทีม Gate […]
March 12, 2019

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔-๕(ชาย)และชั้นปีที่ ๔(หญิง) เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ ซ้อมขบวน วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 2. แสดงจริง วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. แต่งกายด้วยชุดปกติ (ชุดอ่อน) ที่ถูกระเบียบของ […]
March 11, 2019

CRRU THE IDOL SPECIAL REPORT 141 ศิษย์เก่า มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” ปี 2562

14 ศิษย์เก่าเจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กองพัฒนานักศึกษา พาไปทำความรู้จัก 14 […]
March 11, 2019

CRRU THE IDOL 142 (ประจำวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562) พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่า มร.ชร. ครูผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล

เป็นครูด้วยหัวใจ พิเชษฐ์ ใจปวน “รางวัลสำหรับผมคือ สิ่งที่ไม่ได้การันตีว่า ‘เราเก่ง’ หรืออยู่เหนือกว่าใคร ๆ แต่รางวัลสำหรับผมเปรียบเสมือน ‘เชื้อเพลิง’ ที่คอยเติมไฟในตัวให้เรามีพลังตลอดในการทำงาน หรือการทำหน้าที่ของครู เป็นเหมือนแรงจูงใจ ทำให้เราอยากพัฒนาตัวเอง แข่งขันกับตัวเอง ได้เห็นภาพพัฒนาการของตัวเราเอง ว่าควรพัฒนา หรือปรับปรุงไปในทางด้านใด” พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 50 […]
March 11, 2019

CRRU Alumni สุธิพงษ์ ใจแก้ว ข้าราชการครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย

สุธิพงษ์ ใจแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ รหัสปี 47 และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสปี 54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” ผู้ที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า สาขาครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ […]
March 11, 2019

CRRU Alumni คุณากร ก้อนแก้ว เจ้าหน้าที่อุทยาน อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา

คุณากร ก้อนแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ราชภัฏสดุดี” สาขานักศึกษาดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ปัจจุบันทำงานเป็น เจ้าหน้าที่อุทยาน ตำแหน่งงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จ.พะเยา
February 25, 2019

CRRU Alumni : ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ร้อยตำรวจเอกธีรเดช อุดมธีรสกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชานิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1) รหัสปี 43 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
February 25, 2019

CRRU The Idol Special Report 140 นักศึกษาเจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ ปี 2562

นักศึกษา มร.ชร. เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ ปี 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ […]
February 18, 2019

กองพัฒฯ จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ อ.แม่สรวย

เมื่อวันที่ 15–17 กุมภาพันธ์ 2562 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสถาบันอาเซียนศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ “ฝายมีชีวิต” นำนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักศึกษา จากองค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศึกษา จำนวน 50 คน ร่วมสร้างฝายมีชีวิต ตาม “ศาสตร์พระราชา” ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 […]
February 18, 2019

CRRU Alumni : ศศิพงศ์ ตระการ อาจารย์มหาวิทยาลัย Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศศิพงศ์ ตระการ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  รหัสปี 53 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศเจ้อเจียงเย่วซิ่ว Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
February 18, 2019

CRRU THE IDOL 139 ภาคภูมิ อินสาม ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง

ภาคภูมิ อินสาม นักบริหารหนุ่มผู้เปลี่ยนเวลาว่างเป็นเวลาวิ่ง 23 คือ จำนวนงานวิ่งที่ ภาคภูมิ อินสาม ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 46 ลงแข่งขันตลอดช่วงประมาณ 10  เดือนที่เริ่มทุ่มเทให้กับการวิ่งอย่างจริงจัง ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสถานีเชียงราย บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด สายการบิน ไทย […]
February 14, 2019

กองพัฒฯ ร่วมยินดี นศ. 8 คน/ทีม เจ้าของรางวัล “ราชภัฏสดุดี” วันราชภัฏ มร.ชร. 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงาน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนามสถาบันราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 รวมถึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ กิจกรรมในวันราชภัฏของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจ โดยกิจกรรมสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจคือ พิธี […]
February 11, 2019

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า รางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

เจตนิพัทธ์ เก่งกล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ารางวัลชมเชย ประกวดภาพวาดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2018) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
February 11, 2019

CRRU Alumni : ดร. โซเฟีย ไทยอนันต์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ดร. โซเฟีย  ไทยอนันต์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 53 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เกียรติประวัติในการทำงานของดร. โซเฟียคือ ได้รับรางวัลคนดีศรีแม่สาย ประจำปี 2562 และใบประกาศเกียรติคุณจากอำเภอแม่สาย โดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สายเป็นผู้มอบ เมื่อปี 2561 […]
February 11, 2019

CRRU Alumni : พิเชษฐ์ ใจปวน ข้าราชการครู โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน

พิเชษฐ์ ใจปวน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัสปี 50 ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน เกียรติประวัติในการทำงานของพิเชษฐ์คือ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2557 จากสำนักงานคุรุสภา, รางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน ปี 2558 และ รางวัล MOE […]
February 8, 2019

CRRU THE IDOL 138 โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่า มร.ชร. ผู้หลงใหลการวิ่ง

BORN TO RUN โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ลองจินตนาการภาพนักวิ่งผู้หญิงที่ลงแข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งไปในธรรมชาติป่าไม้ ภูเขา เนิน หิน ดินลูกรัง เชื่อว่าภาพในหัวของคนส่วนใหญ่ต้องนึกไปถึงผู้หญิงรูปร่างสูงใหญ่ ร่างกายกำยำ แต่ แนน-โยสิยาห์ จันทร์ต๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 57 ปัจจุบันทำงานเป็น […]
February 5, 2019

แจ้งการให้นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ

กองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ชาย เข้าร่วมกิจกรรรม วันราชภัฏ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๒๐ น. ณ สนามหญ้ากลางอาคารสำนักงานอธิการบดี การแต่งกายชุกปกติ(ชุดอ่อน) หมายเหตุ นัดหมายการซ้อม ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สถานที่เดิม […]
February 4, 2019

CRRU Alumni : เสน่ห์ ยอดแก้ว รางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556

เสน่ห์ ยอดแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 43 เจ้าของรางวัลมัคคุเทศก์ดีเด่นแห่งประเทศไทย สาขาภาษาสเปน ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์
February 4, 2019

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 38 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่  
February 1, 2019

CRRU THE IDOL 137 ธีรวุฒิ เวียงชัย นักศึกษาเจ้าของเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ชัยชนะและความสำเร็จ ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริง เป็นแรงขับเคลื่อนชั้นดีที่นำพาไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะ” ธีรวุฒิ เวียงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เชื่อมั่นในสิ่งนี้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ก้าวแรกบนสังเวียนผ้าใบในการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นในนามนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ประเดิมด้วยการคว้าเหรียญทองแดง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 60 กก. […]
January 31, 2019

วันพร มร.ชร. 2562 ความสุขหลากสีสันจากใจผู้บริหาร-คณาจารย์ มอบให้ นศ.

ค่ำคืนวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 น่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่คงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของ กิตติพงศ์ ทานัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ไปแสนนาน เพราะนักศึกษาคนนี้คือผู้โชคดี ได้รับเครื่องซักผ้า ซึ่งเป็นรางวัลมูลค่าสูงสุดจากการจับสลากมอบรางวัลให้นักศึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในงาน วันพร ประจำปี 2562 ณ ลานเวทีกลางแจ้ง ที่กองพัฒนานักศึกษา เป็นโต้โผใหญ่ในการจัดงาน […]
January 28, 2019

CRRU Alumni : สุเมธ ชาญวัฒนา ข้าราชการครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน

สุเมธ ชาญวัฒนา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสปี 47 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการครู กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย และนักเขียน เจ้าของหนังสือเตรียมสอบบรรจุครูที่ขายดีระดับ Best Seller    
January 28, 2019

CRRU Alumni : สุพจน์ ทนทาน ข้าราชการพลเรือนสามัญ นักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน

สุพจน์ ทนทาน ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 46 และระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สำนักวิชาสังคมศาสตร์ รหัสปี 56 ปัจจุบันเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
January 28, 2019

CRRU THE IDOL 136 รวมข้อคิดจากนักศึกษาและศิษย์เก่า มร.ชร.

9 ข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจ จากนักศึกษา และศิษย์เก่า มร.ชร. ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมา CRRU THE IDOL ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของคนหลากหลายกลุ่มที่ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีชีวิตน่าสนใจ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมถึงคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักศึกษา โดยนำเสนอไปทั้งสิ้น 52 บทสัมภาษณ์ คำสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์หลายๆ คน มีแง่มุมที่ชวนขบคิด แฝงไว้ด้วยสาระ […]
January 21, 2019

ธีรวุฒิ เวียงชัย เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่น “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

ธีรวุฒิ  เวียงชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้าเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. ชาย “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
January 20, 2019

CRRU Alumni : ทินกร บุญถา ปลัดอำเภอ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ทินกร บุญถา ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ รหัสปี 48 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
January 20, 2019

CRRU Alumni : อนงค์ วรินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3

อนงค์ วรินทร์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3  
January 19, 2019

CRRU THE IDOL 135 นักกีฬา มร.ชร. เจ้าของเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง “กล้วยไข่เกมส์” กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

Passion to Win 11 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง นักกีฬา มร.ชร. กล้วยไข่เกมส์ กีฬา มรภ. กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31    “ทุกรางวัลสำคัญเสมอ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้มุ่งมั่น ตั้งใจ ก้าวไปสู่ลำดับที่ 1 สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต”    นอกจากเสียงชื่นชมยินดีต่อผู้ชนะที่คว้าเหรียญทอง มาได้จาก“กล้วยไข่เกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ […]
January 13, 2019

CRRU Alumni : ชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7

ชาญชัย ฝอยทอง ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA (Master of Business Administration) คณะวิทยาการจัดการ รหัสปี 47 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 7 
January 13, 2019

CRRU Alumni : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ศิษย์เก่าสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่