activitybankcrru
prinyabut
theidol
loancrru
October 16, 2017

THE IDOL ISSUE 69 สุทธิดา ท่าดีสม, มาริษา ฟองคำ และ ศรายุทธ ภูพันนา

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ สุทธิดา ท่าดีสม, มาริษา ฟองคำ และ ศรายุทธ ภูพันนา นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวด “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ […]
October 16, 2017

ปฏิทินกิจกรรม 16-22 ตุลาคม 2560

งานสุขภาพสัญจร เรื่อง “การดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง” What : ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดงานสุขภาพสัญจรเพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในเรื่องโรคต่างๆ ที่มักแพร่ระบาดช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น หอบหืด หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม When : 16-20 ตุลาคม เวลา 10.00-14.00 ณ Where : ศูนย์อาหาร 1 […]
October 11, 2017

โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (NBTC Volunteers) รุ่น 4

บริษัท เอส สแนป กรุ๊ป จำกัด ภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (NBTC Volunteers) ของสำนักงาน กสทช. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาด้านโทรคมนาคม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชน ในรุ่นที่ 4 คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร 1. นักศึกษาไม่จำกัดเพศ อายุ และสาขาวิชา 2. มีทักษะด้านไอทีในระดับดี ความถนัดทักษะเพื่อสังคม ทักษะอื่นๆ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสังคม […]
October 8, 2017

ปฏิทินกิจกรรม 9-15 ตุลาคม 2560

กีฬาน้องใหม่ Freshy CRRU 2017 What : การแข่งขันกีฬาของนักศึกษาปี 1 จาก 14 คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ในกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย/หญิง เซปักตะกร้อชาย บาสเก็ตบอลชาย แชร์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน When : วันที่ 14 ตุลาคม […]
October 8, 2017

THE IDOL ISSUE 68 ธีรดา คำรังษี และ สุดารัตน์ ทิพพิมพ์วงศ์

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ธีรดา คำรังษี นักศึกษาปี 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ เจ้าของรางวัลชนะเลิศ เพลงกล่อมลูกภาคเหนือ และ สุดารัตน์ ทิพพิมพ์วงศ์ นักศึกษาชั้นปีและสาขาเดียวกัน เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เพลงกล่อมลูกภาคกลาง ประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 […]
October 2, 2017

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่

องค์การบริหารนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มรภ.เชียงใหม่) โดยกิจกรรมช่วงเช้าตัวแทนนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ส่วนช่วงบ่ายเป็นการเยี่ยมชมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
October 2, 2017

THE IDOL ISSUE 67 ณัฐพล รักชาติ, ประชา ลีวงศ์กระจ่าง และ อภิชญ์จิรา ทวีเลิศสุนันท์

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ณัฐพล รักชาติ, ประชา ลีวงศ์กระจ่าง และ อภิชญ์จิรา ทวีเลิศสุนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เจ้าของรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร (สัญชาติไทยและสัญชาติอื่นๆ) ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ […]
October 2, 2017

นายกองค์การฯ มร.ชร. นำทีมเดินรณรงค์รอบมหา’ลัยต้านพนันออนไลน์

นายมณฑล ประพนธ์สุทธิเสรี นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พร้อมด้วยตัวแทนจากชมรมนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาฯ เดินรณรงค์บริเวณรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อต่อต้านการพนันออนไลน์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้รู้เท่าทันการพนันออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “สร้างกลไกให้รู้เท่าทันพนันออนไลน์และเสี่ยงโชคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” โดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
September 25, 2017

ปฏิทินกิจกรรม 25 กันยายน-1 ตุลาคม 2560

งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 What : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 7 ท่าน When : 26 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป Where : หอประชุมกาสะลองคำ วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย […]
September 23, 2017

THE IDOL ISSUE 66 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 7 คน ประกอบด้วย ชูเกียรติ บุญแก้ว, นิปุณ ศิริใจ, นวเรศ กิ่งงาม, สุรเกียรติ จันทร์กระจาย, กรกฎ […]
September 21, 2017

กองพัฒฯ มร.ชร. นำ นศท. ร่วมโครงการประชารัฐฯ กำจัดผักตบชวา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) นำนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 4 จำนวน 61 นาย เข้าร่วม “โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หนองขัวแคร่ ต. บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย […]
September 20, 2017

มร.ชร. ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 1 หมื่นดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 10,000 ดอก ซึ่งจัดทำขึ้นโดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ให้แก่ นายขรรค์ชัย ชุ่มสา […]
September 17, 2017

ปฏิทินกิจกรรม 18-24 กันยายน 2560

กิจกรรมสุขภาพสัญจร เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า” What : ศูนย์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสุขภาพสัญจรเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies day) วันที่ 28 กันยายนของทุกปี When : 18-22 กันยายน 2560 เวลา 10.00-14.00 น. Where : ศูนย์อาหาร […]
September 17, 2017

THE IDOL ISSUE 65 ธีรภัทร ทาตุการ

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ธีรภัทร ทาตุการ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ยุวทูต ป.ป.ช. รุ่น 4 ของสำนักงาน ป.ป.ช. หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL […]
September 11, 2017

ปฏิทินกิจกรรม 11-17 กันยายน 2560

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ What : ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับคะแนนความดี 5 คะแนนและชั่วโมงจิตอาสา 3 ชั่วโมง When : วันนี้-15 กันยายน 2560 ในวันทำการราชการ เวลา 09.00 -15.00 น. Where : ลานเอนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี More Info […]
September 10, 2017

THE IDOL ISSUE 64 อำไพ ดาวกลางไพร

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ อำไพ ดาวกลางไพร ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ชาวปกาเกอะญอ ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลป์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 54 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776047 […]
September 8, 2017

แด่คุณครูด้วยดวงใจ “พิธีวันทาคณาจารย์ฯ 2560” มร.ชร.

อบอวลไปด้วยบรรยากาศความอบอุ่น สำหรับ พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยฯ พิธีการแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ภาคเช้า นักศึกษาปี 1 ที่เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก, […]
September 8, 2017

หนุ่ม-สาววิทยาการจัดการ มร.ชร. เสียงดี ครองแชมป์ “CRRU ไมค์ทอง ล่าท้าฝัน”

วันเฉลิม แสงศรีจันทร์ นักศึกษาปี 1 และ ประภาวรินทร์ บุตตะพล นักศึกษาปี 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง “CRRU ไมค์ทอง ล่าท้าฝัน” จัดโดย งานดนตรี กองพัฒนานักศึกษา โดยทั้งคู่ได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. […]
September 5, 2017

ประกาศผล 8 นศ. ผู้เข้าชิง “CRRU ไมค์ทอง ล่าท้าฝัน”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 งานดนตรี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดประกวดร้องเพลง “CRRU ไมค์ทอง ล่าท้าฝัน” รอบคัดเลือก (ออดิชั่นสด) ณ อาคารงานดนตรี มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 36 คน โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 8 คน ได้แก่ ผู้เข้าประกวดฝ่ายหญิง 1. นส.ศิรินทร์ทร […]
September 4, 2017

โครงการ “สร้างกลไกให้รู้เท่าทันพนันออนไลน์และเสี่ยงโชคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

ความเป็นมา การพนันแทรกซึมอยู่ในบริบทของสังคมไทย ซึ่งคนไทยมองเห็นเป็นความสนุก ความบันเทิง การแข่งขัน เกม การเสี่ยงโชค และรวมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน เช่น การแข่งเรือ การตีไก่ การชนวัน การเล่นหวย และเล่นการพนันในงานต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ทั้งงานประเพณี งานบุญ งานมงคล และงานอวมงคลต่าง ๆ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมชุมชนโดยไม่รู้ตัว และการพนันอาจเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต ซึ่งเราไม่เคยตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากความไม่ยับยั้งชั่งใจ ปัจจุบัน […]
September 3, 2017

ปฏิทินกิจกรรม 4-10 กันยายน 2560

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ What : ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช When : วันนี้-15 กันยายน 2560 ในวันทำการราชการ เวลา 09.00 -15.00 น. Where : ลานเอนกประสงค์ สำนักงานอธิการบดี More Info : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา โทร. 053-776019 […]
September 3, 2017

THE IDOL ISSUE 63 วินัย ยี่เพ็ญ

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ วินัย ยี่เพ็ญ วิทยากรฝึกอบรม ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 46 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. […]
September 1, 2017

CRRU เปิดโลกกิจกรรม เปิดโลกความสุข

ปิดฉากอย่างสวยงาม สำหรับงาน CRRU เปิดโลกกิจกรรม “Jukebox Freshy น้องใหม่ไฟกะพริบ” กิจกรรมเฟรชชี่ ไนท์ และประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง CRRU Sport Complex เริ่มต้นช่วงบ่ายด้วยสายฝนที่โปรยปรายลงมาเป็นระยะ ทว่านักศึกษาเฟรชชี่ ที่มีความ […]
September 1, 2017

กองพัฒฯ จัดประชุมนักศึกษาทุนอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานเปิดงาน “ประชุมนักศึกษาทุนอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560” เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาประเภททุนอุดหนุน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องทุน ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา โดยมีนักศึกษาทุนเข้าร่วมกว่า 160 คน
August 28, 2017

THE IDOL ISSUE 62 ทีมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)

 โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ ทีมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ประกอบด้วย กนกวรรณ ศักดิ์สูง, นรีวรรณ วิทูน, พัชรี สุภาวงค์, ภัทราวดี จันตา, วิลาวรรณ ชัยเกษม และ […]
August 24, 2017

โครงการ CRRU ไมค์ทอง ล่าท้าฝัน

งานดนตรี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดโครงการ “CRRU ไมค์ทอง ล่าท้าฝัน” การประกวดร้องเพลงสุดยิ่งใหญ่เพื่อคัดสรรนักร้องเข้าร่วมวงดนตรี CRRU Band มร.ชร. คุณสมบัติผู้ประกวด นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รหัส 59 และ 60 ในทุกสาขาวิชา แยกเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ชาย และผู้หญิง รางวัล ประเภทชาย […]
August 22, 2017

ประกาศ ยื่นเรื่องผ่อนผันทหารฯปีการศึกษา ๒๕๖๐

 กองพัฒนานักศึกษา  จะดำเนินงานผ่อนผันทหารฯปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักศึกษาชายที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๐) และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และไม่สูงกว่าปริญญาโท หรือ เคยทำเรื่องมาแล้วแต่ย้ายสถานศึกษา,ลงเรียนใหม่ กรอกข้อมูลในเว็บ http://snk.crru.ac.th/program/soldier/ แล้ว ติดต่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมยื่นหลักฐานและเรียงเอกสาร ดังนี้ ๑.แบบฟอร์มขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ ๒. […]
August 22, 2017

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย”

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน หรือเทียบเท่า (รวมถึงผู้ศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา ปวช. ปวส. […]
August 21, 2017

THE IDOL ISSUE 61 สาริศา ไชยเม็ง

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ สาริศา ไชยเม็ง ครูสอนปักริบบิ้น เจ้าของเพจ SACHA Studio-arts&crafts ศิษย์เก่าปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) รหัสปี 49 หากต้องการแนะนำบุคคลที่น่าสนใจเพื่อลงสัมภาษณ์ในวารสาร THE IDOL ติดต่อมาได้ที่ […]
August 14, 2017

THE IDOL ISSUE 60 อาจารย์ ดร. วิชิต เทพประสิทธิ์

โครงการ THE IDOL “ร้อยความภูมิใจ ใต้ร่มกาสะลองคำ” โดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พาไปพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. วิชิต เทพประสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) หนึ่งในผู้สอนวิชาออนไลน์ในโครงการ Thai MOOC (Thai Massive Open Online Courses) หรือโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชนแห่งชาติ […]